ERKEK CHECK-UP PAKETİ

MUAYENELER

 • ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ MUAYENE
 • KULAK BURUN BOĞAZ MUAYENE
 • GENEL CERRAHİ MUAYENE
 • NÖROLOJİ MUAYENE
 • İÇ HASTALIKLARI MUAYENE

 

LABORATUVAR İŞLEMLERİ

 • HEMOGRAM
 • ALT / AST
 • GLUKOZ (AÇLIK KAN ŞEKERİ)
 • KALSİYUM (CA)
 • KREATİN
 • LDL KOLESTEROL
 • POTASYUM
 • PSA (SERBEST)
 • SEDİMENTASYON
 • TAM İDRAR TETKİKİ
 • TRİGLİSERİD
 • ÜRE

 

RADYOLOJİK İNCELEMELER

 • TÜM ABDOMEN US
 • AKCİĞER GRAFİSİ
 • EKG

BİZ SİZİ ARAYALIM